Accelerator – motorul carierei tale artistice

Învață, creează, expune, interacționează!

Prin cele trei etape – mentorat, expoziție de grup și proiecte de artă în spațiul public – Accelerator angrenează artiștii emergenții într-o experiență cu potențial de transformare semnificativă a carierelor lor.

Învață!

Participanții învață de la mentori români și străini în cadrul a șase laboratoare tematice și al sesiunilor individuale de mentorat. Ei capătă insight-uri pe subiecte precum relația artist – galerie, funcționarea diferitelor tipuri de organizații de artă contemporană, realizarea unei publicații de artist și comunicarea practicii artistice. Astfel, ei primesc informații complementare tangibile, pe care educația formală din România nu le oferă și prin care își pot îmbunătăți abilitățile de organizare, prezentare și comunicare a practicii proprii.

Parteneriatul cu galeria islandeză i8 permite contactul cu mentori și artiști renumiți, care le vor transfera know-how-ul și expertiza lor.

Creează!

Artiștii emergenți din program vor primi acces la resursele necesare pentru a produce lucrări noi. Artiștii produc aceste lucrări pornind de la tema largă de „comunitate” înțeleasă în sens larg și colaborează constant cu un curator pe parcursul procesului de lucru. Creația artistică se va desfășura în două intervale: la început, prin lucrări individuale destinate unei expoziții de grup, care va avea loc într-un spațiu clasic de expunere, iar ulterior, prin proiecte de artă în spațiul public individuale sau colaborative.

Expune!

Pe lângă acces la expertiză internațională și resurse, Accelerator le oferă artiștilor emergenți oportunitatea de a expune lucrările noi la galeria Gaep și, respectiv, în patru spații publice din București și alte trei orașe.

Interacționează!

Structura programului înlesnește interacțiunea în cadrul nucleului de artiști emergenți, între aceștia și profesioniștii români și străini, precum și cu publicul larg.

Artiștii vor concepe proiecte centrate pe context („context-specific”) de artă în spațiul public, urmărind o raportare atentă la comunitățile locale. Ei vor intra în dialog cu segmente de public diverse, online și offline, în mediile în care trăim, acționăm și interacționăm.

Accelerator este un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și în cadrul Programului RO-CULTURA și implementat de către Asociația Culturală Eastwards Prospectus.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.