Anunț achiziție servicii consultanță în management financiar – Accelerator Câmpulung

14 septembrie 2023

Descriere 
Servicii consultanță în management, CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management
Tip procedură achiziție: achiziție directă
Tip contract: contract de servicii
Dată publicare anunț: 14/09/2023
Dată limită depunere ofertă : 19/09/2023
Criteriu atribuire: preţul cel mai scăzut
Județ implementare: Argeș
Localitate implementare: Câmpulung
Durata contractului: 8 luni
Valoare buget: 8.000 lei, fără TVA
Număr loturi :1

Detalii transmitere ofertă:

Transmiterea ofertei se va face pe adresa de email: contact@eastwardsprospectus.com

Descriere LOT 1: Servicii organizare logistică evenimente

ATRIBUȚIILE PRESTATORULUI:

  • Oferă consultanță de specialitate pentru managementul financiar al proiectului, respectiv încadrarea cheltuielilor în costurile estimate în bugetul proiectului și în categoriile de cheltuieli eligibile, conform ghidului solicitantului, disponibil aici: https://www.afcn-pnrr.ro/pnrr/apelul-de-finan-are-1.html;
  • Oferă consultanță managerului de proiect pentru întocmirea documentației financiare în vederea realizării cererilor de transfer;
  • Oferă consultanță managerului de proiect pentru întocmirea documentației financiare în vederea realizării deconturilor.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CALIFICARE:

  • Ofertă completă pentru serviciile solicitate
  • Certificat de înregistrare / autorizare pentru Cod CAEN 7022, principal.

Valoarea maximă a contractului ce va fi încheiat pentru LOT I nu poate depăși valoarea totală estimată, respectiv 8.000 lei, fără TVA.