APEL DESCHIS: ACCELERATOR

Program de mentorat și producție pentru artiști emergenți

ACCELERATOR. Program de mentorat și producție pentru artiști emergenți este un program de mentorat extins care pornește de la premisa importanței pe care o abordare strategică a traseului profesional o poate avea pentru artiștii emergenți și de la înțelegerea acestei abordări ca mijloc folosit atât de ei, cât și de instituțiile lor partenere pentru educarea unui public cât mai larg, nu doar a celui specializat. În contextul cultural actual din România, între artist și public există încă o lipsă de comunicare acută generată de absența unui limbaj comun între cele două părți. Prin acest program, Asociația Culturală Eastwards Prospectus, împreună cu galeria i8, partenerul său instituțional, își propune generarea unui context în care artiștii și publicul vor intra în dialog. Avem în vedere lipsa de informații a artiștilor emergenți despre mediul profesional din arta contemporană ca un ecosistem în care artistul nu este doar un creator, ci nucleul unor procese de colaborare cu alți profesioniști din domeniu și de comunicare directă cu publicul, care presupun cunoștințe complementare celor de creație.

În perioada mai 2022 – septembrie 2023, artiștii emergenți selectați vor:

 • Participa la șase laboratoare intensive susținute fizic și online de șase mentori români și internaționali pe temele: Sistemul artei contemporane – artistul, parte dintr-un ecosistem; Piața de artă contemporană și posibilitățile de finanțare – ipostaza artist-antreprenor cultural; Curatoriere – colaborarea artist – curator; Publicații de artist – ipostaza artist-editor; PR, comunicare în artă și redactare în contextul practicii artistice – artistul în relație cu publicul larg; Arta în spațiul public.
 • Participa la sesiuni individuale de mentorat alături de cei șase mentori.
 • Participa la realizarea proiectului de conținut digital „MEET THE ARTISTS”, proiect dedicat activității lor profesionale disponibil pe website-ul:
  https://accelerator-mentorat.ro/.
 • Produce lucrări de artă a căror temă centrală va fi „comunitatea”, lucrări pe care le vor prezenta într-o expoziție de grup prezentată la galeria Gaep.
 • Selecta și cerceta o comunitate și vor produce lucrări de artă pentru spațiul public în care vor valorifica rezultatele cercetării lor, lucrări individuale și/sau colaborative, care ulterior vor fi expuse în spații publice în București și alte trei orașe din țară.
 • Participa la realizarea proiectelor social media „IN THE STUDIO” și „WHAT ARE YOUR COMUNITIES?” dedicate activității lor din cadrul programului, prezentate pe paginile de social media ale programului.

ACCELERATOR selectează 10 artiști emergenți și îi pune în contact cu profesioniști români și străini din domeniul artei pentru o perioadă de 18 luni. Pe parcursul întregului program, artiștii vor fi permanent coordonați și susținuți de o echipă de profesioniști formată din coordonatorul programului de mentorat, Andreea Drăghicescu, coordonatorul tehnic al programului, Albert Kaan Tilkioglu, și de un curator internațional independent, care cunoaște îndeaproape atât scena internațională de artă, cât și scena locală, Tevž Logar, al căror scop principal va fi ca, împreună cu mentorii programului, să asigure un cadru de dezvoltare profesională printr-o abordare strategică și coerentă și să pună la dispoziția artiștilor instrumentele necesare dezvoltării abilităților de prezentare, organizare și comunicare a practicii proprii.

Prin ACCELERATOR ne propunem să le oferim artiștilor insight-uri și soluții pragmatice pentru a-și gestiona eficient traseul profesional. Participanții vor dobândi cunoștințe despre aspecte precum modalitățile de funcționare a sistemului de artă contemporană, funcționarea internă a unei organizații din domeniul artei contemporane, bugete de producție, stabilirea prețurilor lucrărilor de artă, prezentarea practicii proprii și comunicarea către diverse categorii de public, realizarea unei publicații de artist, producția de lucrări de artă pentru spațiul public și vor primi sprijin în producția de lucrări de artă și în organizarea unei expoziții de grup, precum și pentru producția și prezentarea de lucrări de artă pentru spațiul public.

Un număr de 10 artiști emergenți vor fi selectați să participe. Fiecare dintre ei va primi un onorariu brut de 11.320 lei, pentru fiecare dintre cele trei etape ale proiectului – program de mentorat; producție de lucrări și expoziție de grup; producție de lucrări de artă în spațiul public și prezentarea acestora în spații publice din patru orașe din România – aceștia urmând a primi parte din acest onorariu.

Programul acceptă înscrieri de la artiști care:

 • Sunt artiști emergenți*
 • Au peste 21 de ani, fără obligativitatea absolvirii unor studii de specialitate
 • Au expus în cel puțin o expoziție de grup/personală organizată într-un spațiu independent de artă
 • Au experiență continuă de maximum 10 ani în domeniul artelor vizuale
 • Sunt cetățeni români
 • Nivel avansat limba engleză: toate documentele solicitate de ACEP pentru a fi incluse în aplicație vor fi redactate în limba engleză, interviurile de selecție se vor desfășura în limba engleză; activitățile întregului program de mentorat, în toate cele trei etape ale sale, se vor desfășura preponderent în limba engleză
 • Au posibilitatea să participe la laboratoarele din București (9–15 mai 2022 și 6–12 iunie 2022) și să continue stagiul online (23 mai–5 iunie 2022, 13–19 iunie 2022 și 27 iunie–31 iulie 2022)
 • Au posibilitatea de a participa la întâlnirile organizate de curatorul expoziției de grup în vederea producției de noi lucrări (august – noiembrie 2022) și a organizării expoziției de grup prezentată și vernisată la galeria Gaep (decembrie 2022 – ianuarie 2023)
 • Sunt interesați de cercetarea unei comunități și de producția de lucrări de artă pentru spațiul public care să reflecte rezultatele cercetării lor (ianuarie – aprilie 2023)
 • Au disponibilitate pentru implicarea într-un program de mentorat extins pe parcursul a 18 luni (mai 2022 – septembrie 2023), prin participare fizică și online în toate activitățile derulate în cadrul programului, în funcție de modul de desfășurare a fiecărei etape în parte
 • Experiența în proiecte de artă în spațiul public/intervenții în spațiul public va reprezenta un plus în evaluarea dosarelor transmise, dar nu va fi un criteriu de eligibilitate

* Prin „artiști emergenți” înțelegem artiști care au sub 10 ani de experiență profesională. Am optat pentru termenul „emergent” în loc de „tânăr” pentru că acceptăm înscrieri și de la cei care au făcut o schimbare de carieră sau au decis să prioritizeze activitatea artistică în ultimii ani, indiferent de vârstă.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină:

 • CV în limba engleză
 • Scrisoare de intenție, în limba engleză, care să reflecte complexitatea programului ACCELERATOR și intențiile artiștilor emergenți în acord cu structura proiectului și cu tipurile de activități propuse (max. 400 de cuvinte). Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați https://accelerator-mentorat.ro/
 • Portofoliu de artist cu max. 10 lucrări (dimensiune max. a fișierului: 20Mb; pentru lucrările video, include linkuri și, dacă e necesar, parole), în limba engleză

Trimite fișierele prin email, pe accelerator@eastwardsprospectus.com.

Termen-limită: 27 martie 2022, ora 23:59 

În subiectul mesajului: Apel deschis pentru artiști emergenți

Îți vom trimite un email de confirmare a primirii dosarului de înscriere.

Dacă ai orice întrebare despre procesul de înscriere, scrie-i Andreei pe andreea.draghicescu@eastwardsprospectus.com.

Înscrieri: până pe 27 martie 2022, ora 23:59

Selectarea participanților: 28 martie–17 aprilie 2022

Interviuri selecție artiști emergenți: 11 aprilie–15 aprilie 2022

Anunțarea participanților: 19 aprilie 2022

Laboratoare și întâlniri fizice (în București): 9–15 mai 2022 & 6–12 iunie 2022

Laboratoare și întâlniri online: 23 mai–5 iunie 2022, 13–19 iunie 2022 & 27 iunie–17 iulie 2022

Lucru individual: 16–22 mai 2022 & 20–26 iunie 2022

Sesiuni de mentorat one-to-one (online): 18–31 iulie 2022

Producție lucrări de artă expoziție grup: august–noiembrie 2022

Vernisaj expoziție de grup: ianuarie 2023

Cercetare comunități și producție lucrări artă spațiul public: ianuarie – aprilie 2023

Preselecția aplicațiilor
În cadrul primei etape de selecție, juriul va parcurge toate dosarele de înscriere și va selecta o listă scurtă de artiști care se vor califica în cea de-a doua etapă de selecție și care vor fi invitați la un interviu online. Regretăm că nu putem oferi feedback celor care nu trec în etapa de interviu.

Interviuri online
În cadrul celei de-a doua etape, vor fi organizate scurte interviuri (max. 30 minute) cu artiștii aflați pe lista scurtă; întâlnirile dintre aceștia și jurați vor avea loc prin apel video. În urma acestor interviuri, juriul va selecta lista finală a celor 10 artiști emergenți care vor participa la programul ACCELERATOR.

Citește aici regulamentul de organizare a apelului.

Ce înseamnă artist „emergent”?

În contextul acestui proiect, artistul emergent are mai puțin de 10 ani de experiență profesională. Definim această experiență profesională prin diverse activități, de la rezidențe și participări în expoziții de grup, la expoziții personale și prezentări de lucrări în cadrul unor târguri de artă.

Am optat pentru termenul „emergent” în loc de „tânăr” pentru că acceptăm înscrieri și de la cei care au făcut o schimbare de carieră sau au decis să prioritizeze activitatea artistică în ultimii ani, indiferent de vârstă.

Programul de mentorat se adresează doar artiștilor români?

Da, pot aplica doar artiști români. Fie că trăiești și/sau lucrezi în țară sau în afara țării, dacă ești cetățean român ne poți trimite dosarul tău de înscriere. Toți artiștii selectați trebuie să aibă disponibilitatea de a se deplasa la București pentru a participa la laboratoarele desfășurate la sediul ACEP și de a participa la toate activitățile derulate în cadrul programului.

Suntem un duo sau un colectiv artistic. Putem aplica?

Da. Vă rugăm să includeți această informație în dosarul de înscriere. Menționăm că onorariul va fi acordat pentru duo/colectiv și se va împărți între membri.

Am participat deja la programe de educație continuă. Prin ce e diferit ACCELERATOR?

ACCELERATOR nu este o serie tipică de cursuri sau workshop-uri axate pe creația artistică, ci un program extins de mentorat desfășurat pe parcursul a 18 luni, timp în care artiștii participă la laboratoare tematice menite să le ofere cunoștințe complementare celor dobândite în școală, beneficiază de sesiuni individuale de mentorat, primesc sprijin în crearea și producția unor lucrări noi pentru o expoziție în București și dezvoltă individual sau colaborativ proiecte de artă în spațiul public ce vor fi prezentate în patru orașe din țară. Premisa de la care pornim este că artiștii sunt nevoiți astăzi să jongleze cu diverse roluri în raport cu publicul și cu ceilalți actori de pe scena de artă. De aceea, ACCELERATOR se concentrează și pe munca pe care trebuie să o faci pentru a organiza o expoziție, a gestiona costurile de producție, a stabili legături cu manageri culturali, curatori și critici, a comunica despre practica ta artistică ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, și pe momentele în care nu faci artă. De asemenea, programul încurajează cercetarea artistică și susține producția de artă.

ACCELERATOR se evidențiază printr-o serie de elemente distincte:

Complexitate
Complexitatea sa rezultă din varietatea și numărul mare de activități în care vor fi implicați artiștii selectați. Programul este construit sub forma unui incubator care promovează o abordare strategică și integrată asupra carierei artistice. Pe parcursul celor 18 luni, artiștii vor avea la dispoziție timpul, contextul și resursele necesare pentru a-și consolida cunoștințele acumulate, pentru a produce și expune lucrări noi, inclusiv în spațiul public, și pentru a interacționa cu publicul larg.

Parteneriat internațional
Proiectul ACCELERATOR se derulează în parteneriat cu galeria i8 din Islanda, cunoscută pentru colaborarea pe termen lung cu artiști renumiți pe scena mondială. Parteneriatul cu i8 facilitează accesul participanților la artiști și alți profesioniști cu experiență internațională.

Artă în spațiul public
Programul abordează conceptul de artă în spațiul public într-o manieră centrată pe context („context-specific”). Astfel, lucrările produse de artiștii emergenți vor integra mecanisme de contextualizare care reflectă cultura, valorile, preocupările, interesele și modul de viață al membrilor comunității.

Networking și sharing
ACCELERATOR facilitează networkingul și sharing-ul în cadrul comunității artistice create în jurul programului, care include nucleul de artiști emergenți selectați, profesioniștii români și străini, dar și publicul iubitor de artă contemporană.

Expunere națională
Prin anvergura programului, artiștii emergenți vor avea ocazia de a expune proiecte de artă în spațiul public în patru orașe din România.

Cei vei face în cadrul proiectului:

 • Vei participa la șase laboratoare intensive susținute fizic și online de șase mentori români și internaționali pe temele: Sistemul artei contemporane; Piața de artă contemporană și posibilitățile de finanțare; Curatoriere. Relația dintre artist și curator; Publicații de artist; PR, comunicare în artă și redactare în contextul practicii artistice; Arta în spațiul public.
 • Vei participa la sesiuni individuale de mentorat alături de cei șase mentori.
 • Vei participa la realizarea proiectului de conținut digital „MEET THE ARTISTS” dedicat activității tale profesionale pe website-ul https://accelerator-mentorat.ro/.
 • Vei produce lucrări de artă a căror temă centrală va fi „comunitatea”, lucrări pe care le vom prezenta într-o expoziție de grup prezentată la galeria gaep.
 • Vei selecta și cerceta o comunitate de interes pentru tine și vei produce o lucrare de artă pentru spațiul public, individual și/sau colaborativ, care ulterior va fi expusă în spații publice în București și din alte trei orașe din țară.
 • Vei participa la realizarea proiectelor social media „IN THE STUDIO” și „WHAT ARE YOUR COMUNITIES?” dedicate activității tale în cadrul programului, prezentate pe paginile de social media ale programului.
 • Vei învăța, crea, expune, interacționa alături de o echipă de profesioniști care te vor coordona pe parcursul întregului program. Vei fi parte a unei experiențe cu potențial de transformare semnificativă a propriei tale cariere artistice.

Pot să particip doar online?

ACCELERATOR este un proiect de lungă durată, complex, hibrid, cu activități offline și online, participarea la toate activitățile derulate în cadrul programului fiind obligatorie. Credem că modul optim de a participa la laboratoare este în același spațiu fizic cu ceilalți artiști și cu mentorii invitați în cadrul programului. Prin urmare, te așteptăm la Gaep în București, în perioada 9–15 mai 2022, respectiv, 6–12 iunie 2022, cu excepția cazului în care noi restricții vor fi impuse de autorități din cauza pandemiei. Dacă acest lucru se va întâmpla, laboratoarele se vor desfășura exclusiv online pentru toți participanții.

Fiecare laborator se va desfășura fizic pe parcursul a două zile, iar ulterior va continua online timp de alte două zile. Fiecare mentor îți va oferi posibilitatea aprofundării cunoștințelor dobândite prin temele de lucru pe care le vei primi și, mai apoi, vei lucra pe cont propriu pornind de la sarcinile de lucru date de mentori și vei primi feedback online de la fiecare dintre ei în cadrul sesiunilor de lucru de grup și individuale desfășurate online.

Nu locuiesc în București. Îmi vor fi decontate cheltuielile de transport și cazare?

Cheltuielile de transport și cazare pentru laboratoarele care vor avea loc la București în perioada 9–15 mai 2022, respectiv, în perioada 6–12 iunie 2022 nu vor fi decontate prin proiect.

Sprijinim artiștii participanți cu un onorariu brut de 11.320 Lei, ce va fi plătit în trei tranșe, câte o tranșă pentru fiecare etapă a programului: programul de mentorat, producția de lucrări de artă și organizarea expoziției de grup, producția de lucrări de artă în spațiul public și prezentarea acestora în patru orașe din țară.

Ce date să rețin?

Pentru înscriere: până pe 27 martie 2022, ora 23:59
Pentru a afla dacă ai fost selectat(ă): 19 aprilie 2022
Pentru a participa la laboratoarele intensive (prima parte, fizic, în București): 9–15 mai 2022 & 6–12 iunie 2022
Pentru a participa la laboratoarele intensive (a doua parte, online): 23 mai–5 iunie 2022, 13–19 iunie 2022 & 27 iunie–17 iulie 2022
Pentru lucru individual: 16–22 mai 2022 & 20–26 iunie 2022
Pentru sesiunile one-to-one de mentorat (online): 18–31 iulie 2022
Pentru producția lucrări de artă expoziție grup: august–noiembrie 2022
Pentru vernisaj expoziție de grup: ianuarie 2023
Cercetare comunități și producție lucrări artă spațiul public: ianuarie – aprilie 2023

Cum arată în detaliu calendarul proiectului?

ACCELERATOR se desfășoară pe parcursul a 18 luni și cuprinde trei etape: programul de mentorat (șase laboratoare desfășurate pe parcursul a 12 săptămâni, începând cu data de 9 mai 2022); producția de lucrări de artă și organizarea unei expoziții de grup (min. 1 lucrare/artist; perioada septembrie – martie 2023) și producția de lucrări de artă pentru spațiul public și prezentarea și itinerarea lor în patru orașe din țară (lucrare individuală și/sau colaborativă; perioada ianuarie – septembrie 2023).

ACCELERATOR începe cu șase zile (9–15 mai 2022) de activități in-person, desfășurate la galeria Gaep din București (Str. Plantelor 50): 2 zile pentru fiecare dintre cele trei laboratoare organizate în această primă săptămână (Sistemul de artă contemporană; Piața de artă contemporană și posibilitățile de finanțare; Curatoriere. Relația dintre artist și curator). În cea de-a cincea săptămână (6–12 iunie 2022), activitățile in-person vor continua cu o nouă serie de trei laboratoare (PR, comunicare în artă și redactare în contextul practicii artistice; Publicații de artist; Artă în spațiul public).

Cele șase laboratoare vor continua în perioadele 23 mai–5 iunie 2022, 13–19 iunie 2022 și 27 iunie–17 iulie 2022 în format online.

În săptămânile 16–22 mai 2022 și 20–26 iunie 2022 vei lucra pe cont propriu pornind de la sarcinile de lucru date de mentori și vei valorifica informațiile din timpul laboratoarelor. Vei discuta despre fiecare sarcină în parte cu mentorii în cadrul întâlnirilor online de grup, dar și în cadrul întâlnirilor one-to-one desfășurate în perioada 18–31 iulie 2022.

După finalizarea programului propriu-zis de mentorat, vei trece în cea de-a doua etapă a proiectului, și vei fi îndrumat/ă de echipa noastră pentru a demara producția lucrării de artă pentru expoziția de grup care va fi găzduită de galeria Gaep. Curatorul expoziției va stabili împreună cu voi conceptul expoziției de grup, producția de lucrări urmând a avea loc în perioada august – noiembrie 2022, pregătirea expoziției în decembrie 2022, iar panotarea și vernisajul expoziției în ianuarie 2023.

Expoziția de grup va fi deschisă în perioada ianuarie – martie 2023, timp în care vom lansa cea de-a treia etapă a programului ACCELERATOR: cercetarea unei comunități, producția de lucrări de artă pentru spațiul public și prezentarea și itinerarea lucrărilor în spații publice situate în patru orașe din România (ianuarie – septembrie 2023).

Ce rezultate își propune proiectul?

Vrem ca la finalul ACCELERATOR…

… să ai mai multă încredere și capacitate de a-ți urma traseul profesional pe scena de artă
… să deții cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona un proiect de expoziție personală
… să îți extinzi rețeaua de relații profesionale
… să fii parte dintr-o comunitate care împărtășește oportunități profesionale

Prin cele trei etape – mentorat, expoziție de grup și proiecte de artă în spațiul public – ACCELERATOR angrenează artiștii emergenții într-o experiență cu potențial de transformare semnificativă a carierelor lor.

Vei învăța de la mentori români și străini în cadrul a șase laboratoare tematice și al sesiunilor individuale de mentorat. Vei căpăta insight-uri pe subiecte precum relația artist – galerie, funcționarea diferitelor tipuri de organizații de artă contemporană, realizarea unei publicații de artist și comunicarea practicii artistice. Astfel, vei primi informații complementare tangibile, pe care educația formală din România nu le oferă și prin care îți poți îmbunătăți abilitățile de organizare, prezentare și comunicare a practicii proprii. Parteneriatul cu galeria islandeză i8 permite contactul cu mentori și artiști renumiți, care îți vor transfera know-how-ul și expertiza lor.

Vei primi acces la resursele necesare pentru a produce lucrări noi. Vei produce aceste lucrări pornind de la tema largă de „comunitate” înțeleasă în sens larg și vei colabora constant cu un curator pe parcursul procesului de lucru. Creația artistică se va desfășura în două intervale: la început, prin lucrări individuale destinate unei expoziții de grup, care va avea loc într-un spațiu clasic de expunere, iar ulterior, prin proiecte de artă în spațiul public individuale sau colaborative.

Pe lângă acces la expertiză internațională și resurse, ACCELERATOR îți oferă oportunitatea de a expune lucrările noi la galeria Gaep și, respectiv, în spații publice din București și alte trei orașe.

Structura programului îți înlesnește interacțiunea în cadrul nucleului de artiști emergenți, între tine și profesioniștii români și străini, precum și interacțiunea pe care o ai cu publicul larg.

Vei concepe proiecte centrate pe context („context-specific”) de artă în spațiul public, urmărind o raportare atentă la comunitățile locale. Vei intra în dialog cu segmente de public diverse, online și offline, în mediile în care trăim, acționăm și interacționăm.

Pe cine pot contacta, dacă am alte întrebări?

Pentru orice întrebare despre proiect, scrie-i Andreei pe adresa
andreea.draghicescu@eastwardsprospectus.com.

Mentorii

Andrei Breahnă

Manager cultural
Laborator: Piața de artă contemporană și posibilități de finanțare

Þorlákur Einarsson

Director, director galeria i8, Reykjavik, Islanda
Laborator: Sistemul artei contemporane

Tevž Logar

Curator
Laborator: Curatoriere. Relația dintre artist și curator

Ioana Chira

Comunicator
Laborator: PR, comunicare în artă și redactare în contextul practicii artistice

Sigurður Atli Sigurðsson

Artist
Laborator: Publicații de artist

Ólöf Nordal

Artistă
Laborator: Arta în spațiul public

Juriul

Andrei Breahnă

Manager cultural

Andreea Drăghicescu

Manager cultural

Þorlákur Einarsson

Director, galeria i8, Reykjavik, Islanda

Auður Jörundsdóttir

Director, Centrul de Artă al Islandei

Tevž Logar

Curator

Olga Lilja Ólafsdóttir

Manager cultural și fondator galeria Y, Kópavogur, Islanda